Spotkanie autorskie w Błędowie

5 października 2021 roku, był dniem szczególnym dla Szkoły Podstawowej w Błędowie w powiecie grójeckim. Tego bowiem dnia dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w tej miejscowości – Barbara Mikołajczyk – zorganizowała dla społeczności uczniowskiej, spotkanie z regionalistą, autorem wielu książek odnoszących się do regionu grójeckiego i Południowego Mazowsza, Andrzejem Zygmuntem Rolą – Stężyckim.
        Gość zaprezentował zebranym swoją dotychczasową twórczość literacką i nawiązał do dziejów regionu, ze szczególnym odniesieniem do historii Błędowa i jego mieszkańców.

         Spotkanie to – trwające około dwóch godzin – w którym uczestniczyli uczniowie kilku klas, wywołało ogólne zainteresowanie zebranych, zwłaszcza w zakresie osadnictwa na obszarze gminy Błędów, zwłaszcza w odniesieniu do osiedlających się tam cudzoziemców.

         Uczniów interesował też temat odnoszący się do kwestii przemysłowych Błędowa, lokalizacji tam  manufaktur i rozwoju lokalnego rzemiosła.

        Wartką opowieść zakończyła dyskusja związana z pochodzeniem poszczególnych rodzin, osiadłych w okolicach Błędowa, a mających poważny wpływ na jego rozwój.