Bieg historii

W dniu 24 września 2016 roku o godz. 15.oo w Sali Klubu „GALERIA” Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu zebrała się grupa młodzieży uczestniczącej w jednym z etapów projektu pn. „Bieg historii”, realizowany przez Akademię Liderów pod patronatem Fundacji Świętego Mikołaja w Warszawie. Akademia Liderów skupia utalentowaną młodzież, która posiadając odpowiedni potencjał, potrzebuje wsparcia dla jego realizacji. Łącząc marzenia i inicjatywy społeczne, kształtuje liderów w środowiskach lokalnych. W ramach działania Akademii organizowane są kilkumiesięczne, wyspecjalizowane szkolenia edukacji obywatelskiej dla aktywnych, którzy w konsultacji ze specjalistami, podejmują samodzielne działania, aktywizując lokalna społeczność i wolontariuszy. Celem tego projektu jest zachęcenie młodzieży do aktywności, oraz promowanie (prezentacja) historii w dość niebanalny sposób, przez organizację gry miejskiej, którą w tym przypadku utworzono pn.: „1000 – lecie chrztu Polski 50 lat później” pozwala na przekazanie wiedzy o tym wydarzeniu niekonwencjonalnymi metodami. Etap ów – przeprowadzony pod nadzorem jej pomysłodawców i prowadzących: Żanety Pawelec z Grójca – uczennicy Liceum Ogólnokształcącego w Grojcu i Mateusza Marlikowskiego z Grójca – studenta Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt pn. „Bieg historii” podjęto dla rozpropagowania historii ojczystej i przyswojenia tematów wielce istotnych w dziejach narodu i państwa, z ukierunkowaniem na wiedzę uzupełniającą obowiązujące programy szkolne. Tym razem młodzież wysłuchała wykłady pt. „ Jak to z chrztem Polski było?”, który przeprowadził Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, dyrektor Instytutu Genealogii, historyk i regionalista. Temat – jak się okazało – dość kontrowersyjny, wygłoszony ze swadą i sensacyjnym zacięciem, bardzo zainteresował słuchaczy, aktywnie w wykładzie uczestniczących, Aktywność tę wywołały zagadnienia związane z ustaleniem daty Chrztu Polski, uwarunkowań politycznych owych czasów, oraz całości tego przedsięwzięcia w odniesieniu do istniejących już na terenach administrowanych przez Mieszka I i sąsiednich – innych religii, w tym chrześcijaństwa wschodniego. Niestety wykład ograniczony czasem organizacyjnym, okazał się za krótkim, pozostawiając u słuchaczy niedosyt, zrekompensowany jednak obietnicą wykładowcy, że wykład ten uzupełni, jeśli podobne spotkanie zostanie zorganizowane. Spotkanie do dowiodło, że istnieje poważne zainteresowanie dziejami ojczystymi, historią regionu i sprawami środowiska. Pomysł, idea projektu, oraz jego realizacją, spełniły założenia organizatorów, zaś uczestnikom przybliżyły nieznane im aspekty dziejów państwa. Należy pogratulować pomysłodawcom i organizatorom tego przedsięwzięcia.