Wieczór w bibliotece

W dniu 26.03.2019 o godz. 16.oo niewielka salka Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Małogoszczu w woj. świętokrzyskim, wypełnili po przysłowiowe „brzegi” lokalni regionaliści i ludzie zainteresowani historią.

Tego dnia – na zaproszenie dyr. Grazyny Skrobot – gościł tu Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, regionalista, dyrektor Instytutu Genealogii.

Tematem spotkania była osoba Stanisława Wacława Jaszowskiego, uczestnika Powstania Styczniowego 1863 roku, bohatera tego czasu, poległego w bitwie pod Małogoszczem w dniu 24 lutego 1863 roku i spoczywającego na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Jaszowski urodził się w dniu 28 września 1834 roku w Woli Łychowskiej w gm. Jasieniec pod Grójcem. I ten fakt związał Grójeckie z Małogoszczem.

Stanisław Wacław Jaszowski jest bez wątpienia lokalnym bohaterem, którego osobę i działania przywołuje się w ramach wszystkich najważniejszych uroczystości państwowych, choć nie tylko. Jego biografię znają tu wszyscy i przyznać należy, że wielu dość szczegółowo.

Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki przedstawił lokację Jaszowskiego w Grójeckiem przyznając, że jest on tam praktycznie nieznanym. Ponieważ małogoszczanie, wyspecjalizowani w biografii Jaszowskiego, oczekując od wykładowcy uzupełnienia ich wiedzy w tym zakresie, e się zawiedli, bowiem jak dotąd nikt nie uzupełnił znanej im drogi życiowej poległego zaledwie w wieku 30 lat ich bohatera.

Spotkanie skierowano więc na ideologię patriotyzmu, odnoszono się do wielu przykładów z dziejów i przebiegu innych polskich zrywów narodowych i pól bitewnych.

Dyskusja była więc wartka, ścierano poglądy, ale konkluzja była jedna, wiele naszej krwi w dziejach Polski i nie zawsze rozsądnie lub słusznie przelanej. Zawsze jednak w konkretnym celu.

To było niezwykle wartościowe spotkanie, dowodzące niezwykłego wprost zaangażowania mieszkańców Małogoszcza w dzieje nie tylko Powstania Styczniowego, ale i dzieje Polski, także współczesne.

Należy więc mieć nadzieje, że dzięki temu spotkaniu regiony nawiążą współpracę nie tylko w zakresie badań historycznych, ale i wielu innych relacjach, też turystycznych.