Instytut Genealogii

Kolejna promocja

Stało się już tradycją, że Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki promuje swoje książki podczas wieczorów autorskich zorganizowanych przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Grójcu. We wtorek 21 września 2010 roku autor prezentował nową publikację wydaną przez Instytut Genealogii, przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Grójcu. „REZYDENCJE… ziemiańskie siedziby w Grójeckiem”totrzecia książka z cyklu „Grójecczana”. Wcześniej ukazały się między…

czytaj więcej...

Wieczór w Odrzywole

W dniu 30.12.2010 o godz. 16.oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Odrzywole, władze Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego Ziemi Odrzywolskiej, zorganizowały spotkanie robocze, na którym dokonano podsumowania działalności organizacji w mijającym roku.          Tego też dnia przyjęto do stowarzyszenia nowych członków, wśród których był – przybyły na zaproszenie prezesa Jana Andrzeja Tomczyka -Andrzej Zygmunt Rola…

czytaj więcej...

Wystawa fotografii Andrzeja Zygmunta Roli-Stężyckiego

         W dniu 19.XI.2009 o godz. 18.oo w Klubie „GALERIA” Grójeckiego Ośrodka Kultury dyrektor GOK Grzegorz Rejer otworzył kolejny wernisaż fotografii Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego pn.: „Gniazda. Pałace i dwory w Grójeckiem”. Wystawa ta zgromadziła wielu zainteresowanych. Przybyli także notable miejscowi, m.in.: Starosta Grójecki – Janusz Różycki, wicestarosta – Marian Górski, Burmistrz – Jacek…

czytaj więcej...

Z wizytą u Siemiona

W dniu 12.07.2009 w Petrykozach – w przepięknie położonej rezydencji profesora Wojciecha Siemiona – Towarzystwo Cyklistów w Jaktorowie, zorganizowało finał VI Rodzinnego Rajdu Rowerowego pn.: „Szlakiem przodków”. Organizator – reprezentowany przez Prezesa TCJ mec. Tadeusza Murzyna – przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwwa Mazowieckiego, Starostwa Grodziskiego, oraz Urzędów Gmin w Jaktorowie i Żabiej Woli – zapewnił…

czytaj więcej...

Kolejny wieczór autorski

W dniu 23.09.2009 o godz. 17.oo w Klubie „GALERIA” Grójeckiego Ośrodka Kultury przy ul. Piłsudskiego 3, Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu zorganizowała kolejne już spotkanie autorskie Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego – dyrektora Instytutu Genealogii w Grójcu. Tym razem zaprezentrował on licznie przybyłym Gościom, swoją najnowszą publikację pt: „ Grójeckim traktem”, będącą drugą…

czytaj więcej...

Festiwal „Otwarte Ogrody”

W dniu 31.05.2009 w podotwockim Józefowie, na terenie pracowni znanej projektantki mody – historyka sztuki – pani Jolanty Karpińskiej – Warzecha, został zorganizowany pod jej auspicjami – w ramach trwającego od 30.05.2005 Festiwalu „Otwartych Ogrodów” – „Ogród pełen pasji i przeznaczenia” – będący spotkaniem znanych w środowisku heraldyczno – genealogicznym, historyków i historyków sztuki –…

czytaj więcej...

Nowe książki

Członek Rady Programowej Instytutu Genealogii – dr Jan Ciechanowicz – starszy wykładowca etyki, filozofii i języków obcych na wielu uczelniach, m.in.: w Wilnie, Bydgoszczy, Tarnobrzegu i Rzeszowie, jest niezwykle płodnym autorem. Dotychczas opublikował wiele intersujących prac, z których najbardziej znane to: „Rody Rycerskie Wielkiego Księstwa litewskiego”, „ Herbarz polsko – rosyjski”, „Z rodu polskiego”, dawno…

czytaj więcej...

Powrót do korzeni

W dniu 16.10.2007 o godz., 13.oo w Publicznym Gimnazjum w Cieszkowie (woj. dolnośląskie) w spotkaniu sympatyków historii rodzinnych, zorganizowanym przez dyrektorkę panią Bogusławę Mroczek i ks. Piotra Strykowskiego, uczestniczył dyrektor Instytutu Genealogii w Grójcu, Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki. Wygłosił on wykład traktujący o społecznej roli genealogii i jej funkcji w rodzinie. Uczestnikami spotkania byli…

czytaj więcej...

Ziemianie Mazowsza

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie zorganizowało w dniu 20.06.2007 r. I Konferencję Naukową z cyklu: „Ziemianie Mazowsza”. Sesję pn.: „Aktywność kulturalno – oświatowa ziemian mazowieckich w XIX i XX wieku” otworzono w oddziale zlokalizowanym w dworku Aleksandry Bąkowskiej w Gołotczyźnie w gminie Sońsk. Organizatorem jej była Bogumiła Umińska, kierownik Działu Historycznego Muzeum. Uczestniczyli w niej…

czytaj więcej...

Restytucja…

W sobotę 27.01.2007 w podmiejskiej posiadłości Mirosławy i Andrzeja Rola – Stężyckich w Szczęsnej, spotkali się regionaliści grójecczyzny. Goście, to znani w lokalnych mediach – i nie tylko – ludzie pióra, popularyzatorzy wiedzy o grójecczyźnie i regionie, wśród których m. inn. byli: prof. Zdzisław Szelag, Kazimierz Kochański – nauczyciel i radny miejski, Anna Kocewiak –…

czytaj więcej...