20.06.2019
20 – lecie Powiatu Grójeckiego new
W dniu 4 czerwca 2019 roku - w 30 rocznicę wyborów czerwcowych 1989 roku - w Sali Konferencyjnej Centrum Edukacyjno – Muzealnym Muzeum im gen. Kazimierza Pułaskiego w Warce miała miejsce wielka rocznicowa uroczystość. Na zaproszenie Starosty grójeckiego - Krzysztofa Ambroziaka i Przewodniczącego Rady Powiatu - Janusza Karbowiaka przybyli wszyscy Starostwie sześciu Kadencji Rady Powiatu, Wicestarostowie, Członkowie Zarządu, Radni powiatowi, burmistrzowie i wójtowie wszystkich gmin powiatu, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, przedstawiciele służb mundurowych, a także zaproszeni goście.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...
Wernisaż w Lipinach
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach w gminie Odrzywół, jest jedną z nielicznych szkół w Polsce o tym charakterze i zapewne jedyną, która w kilku szkołach o różnych profilach, kształci też młodzież w Liceum Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Akademią Sztuki Wojennej, Uniwersytetem Łódzkim, Akademią Wojsk Lądowych i Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Wizyta w Gimnazjum grójeckim…
W dniu 16 maja 2019 roku o godz. 11.50, uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Prymasa Tysiąclecia w Grójcu, gościli Andrzeja Zygmunta Rolę – Stężyckiego, znanego w regionie publicystę, dziennikarza i autora wielu książek o regionie.Spotkanie to – na zaproszenie Teresy Naduk – wicedyrektor szkoły, zorganizowała Bogumiła Krawczak – dyrektor Biblioteki Powiatowej w Grójcu.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...
Zasłużony
6 maja 2019 roku o godz. 17.oo Salę Konferencyjną grójeckiego ratusza – matecznika Rady Miejskiej – tłumnie wypełnili zaproszeni na uroczystą sesję powołaną z okazji Konstytucji 3 Maja – goście. Oficjalnego jej otwarcia dokonał Karol Biedrzycki – przewodniczący Rady, po którym głos zabrał znany grójecki regionalista dr Remigiusz Matyjas, wygłaszając znakomity referat pt. „Konstytucja 3 Maja – wymiar regionalny”, w którego treści odniósł się do ówczesnej sytuacji politycznej w regionie i udziału w pracach nad tą Ustawą, ludzi związanych z Grójeckiem.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Patriotą być...
Hasło to było nadrzędnym tematem sympatycznego spotkania zorganizowanego w dniu 9.04.2019 o godz. 10.45 przez dyrekcję, nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach w gminie Odrzywół, powiatu przysuskiego.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...
Nowa książka regionalna
28 marca 2019 roku o godz. 18.oo salę wykładową Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu szczelnie zapełnili liczni mieszkańcy Grójca, zainteresowani nową książką o regionie, autorstwa Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego pt. „Grójec i Okolice”, będącą kolejnym zbiorem esejów historycznych, odnoszących się do ludzi i spraw dotąd nieznanych, a przecież wielce interesujących.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...