19.07.2018

Ewgen Czerniecki


Ewgen Czerniecki – członek Rady Programowej Instytutu Genealogii w Grójcu - opublikował kolejne tomy swoich książek: „Liegitymowana prawobierieżna szliachta kiniec XVIII – sieredina XIX stolecia.  Spisok legitymovannoj szliachty Wołynskoj Gubernii”, oraz uzupełnienie wcześniej już wydanego spisu pt: „Spisok pravobiereżnej szliachty kiniec XVIII – pierwsza połovina XIX stolecia” i „Prawobierieżna szlachta za rossijskogo panuwannia. Dżerieła, struktura stanu, rody”. To znakomite kompendia wiedzy o dotąd nieznanych polskcih rodzinach szlacheckich, osiadłych we wschodniej Ukrainie.
cheap inkjet paper 32lb inkjet paper JD Sports sale Hotter Shoes promo code The White Company coupon code House of Fraser free delivery

Braniccy

Oficyna Wydawnicza Aleksandra Pszonkiewskiego w Białej Cerkwi pod Kijowem na Ukrainie, wydała jesienią 2011 roku – wielce obszernie i bogato ilustrowane - najnowsze dzieło dr Eugeniusza Czernieckiego pt: „ BRANICCY”.
Czytaj więcej...
Ukrainskoje sieło. Rodivnaja kniga Krasnogo i Zatiszi na biłocierkiwszczini

Bibliografia genealogiczna wzbogaciła się o nowe, obszerne dzieło dr Eugeniusza Czernieckiego – członka Rady Programowej Instytutu Genealogii – pt: „ Ukrainskoje sieło. Rodivnaja kniga Krasnogo i Zatiszi na biłocierkiwszczini”, wydana w 2011 roku przez oficynę Aleksandra Pszonkiewskiego w Białej Cerkwi na Ukrainie.
Czytaj więcej...
„Istorija Biłoj Cerkwi. Podij, postati, żittja”

Kijowszczyzny na Ukrainie wzbogaciła się o kolejne opracowanie Ewgena Czernieckiego pt.: „„Istorija Biłoj Cerkwi. Podij, postati, żittja” – Biała Cerkiew 2012- odnoszące się do dziejów miejscowości i ludzi. Autor silnie zaakcentował polską przeszłość regionu, omówił fakty i zależności historyczne, działana polityczne i militarne. Te wzbogacone biogramami i fotografiami przybliżają jakże wielowiekowe i silne związki Rzeczypospolitej z Kresami. Omawia nieznane dotąd u nas dokumenty, wspomina postacie i ich dokonania, politykę wschodnią Rzeczypospolitej powodując, ze kijowskie jawi się w zupełnie innym aspekcie. Jest jakby bliższe i polskie.
Czytaj więcej...


Czytaj więcej...