14.06.2021
Kolejne sukcesy...
Poezja Jana Stanisława Kamyk Kamieńskiego (członka Rady Programowej Instytutu Genealogii)  zaczyna latest replica watches trafiać „pod strzechy”. Doceniony w środowisku lokalnym, stale doskonali swój pisarski warsztat, co zostało zauważone.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...
Wyróżnienie w MON
W dniu 14 listopada 2014 roku o godz. 15.oo  w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie, odbyło się zebranie Breitling replica watches sprawozdawcze koła nr 29, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Sesja w Łochowie
W dniu 11 listopada 2014 roku o godz. 11.30  na skwerze przy Miejskim i Gminnym Domu Kultury w Łochwie, włodarze miasta: przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Suchenek i burmistrz – Breitling replica watches Marian Dzięcioł, w obecności wielu gości, n. in.: starosty węgrowskiego, przedstawicieli zaprzyjaźnionego rejonu i szkoły  z Ukrainy, odsłonili pomnik Ignacego Jana Paderewskiego.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...
Genealogia dla hobbystów
W dniach  15.09. - 13.10.2014   Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu, zorganizowała warsztaty Breitling replica watches dla podejmujących poszukiwania genealogiczne.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Nasi nad Liwcem
W dniu 7.10.2014 o godz. 15.oo w Sali Konferencyjnej Miejskiego i  Gminnego Ośrodku Kultury w Łochowie w powiecie węgrowskim, miała miejsce inauguracja roku akademickiego w miejscowym Breitling replica watches Uniwersytecie III Wieku.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...
Muzyka łagodzi obyczaje...
Sobota 17 maja 2014 roku była  w Odrzywole  dniem szczególnym.www.instytut-genealogii.com O godz. 16.oo powiało tu bowiem „wielkim światem”.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...