18.11.2017
 

Kościoły i kaplice dekanatu drzewickiego w Diecezji Radomskiej
POKAŻ...

Instytut Genealogii®
Polska Kapituła
Heraldyków i Genealogów

Różanna 4b
26 - 425 Odrzywół
pow. przysuski

tel. 603 633 905
instytut@instytut-genealogii.com.pl

Zakon Jaćwingów
W dniu 19.08.2006 w godz. 12.oo – 21.oo w miejscowości Kroże na litewskiej Żmudzi, miała miejsce niecodzienna uroczystość. Tam bowiem w atmosferze historycznych przekazów odnoszących się do dziejów Rzeczypospolitej Obojga Narodów i rodzin Radziwiłłów, Strawińskich, Wołodkiewiczów i innych znanych również dziś w Polsce osobistości (...) odbyła sie kolejna już inwestytura nowych członków restytuowanego w roku 1992 Zakonu Jaćwingów.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...
Małe Ojczyzny
W dniu 2.12.2005 w Szkole Podstawowej w Lipiu w gminie Błędów w powiecie grójeckim, zorganizowano okolicznościową wieczornicę, na której to - zaproszony przez nauczycieli szkoły - dyrektor Instytutu Genealogii Andrzej Zygmunt Rola - Stężycki, spotkał się z nauczycielami, uczniami i zaproszonymi Gośćmi. Spotkanie to zorganizowano w ramach programowych zadań odnoszących się do popularyzacji regionu i walorów poznawczych tzw. małej ojczyzny.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Gość z Sankt - Petersburga
W dniach 29.10. – 3.12.2005 gościł w Instytucie Genealogii członek Rosyjskiego Towarzystwa Genealogicznego – pan Anatol Krukowski. Prowadził on – jako potomek osiadłych niegdyś w Rosji Polaków - w ramach współpracy tematycznej – kwerendę w zasobach bibliotecznych Instytutu.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...
Biblioteka Gminna
W dniu 23.05.2005 w gminie Jasieniec w powiecie grójeckim otwarto nowy lokal Biblioteki Gminnej. Uroczystego otwarcia placówki - w czasie okolicznościowej sesji Rady Gminy - dokonali Starosta Grójecki Mirosław Maliszewski i Wójt Gminy Jasieniec - Marek Pietrzak.Sesje Rady prowadziła Bożena Szcześ, zaś okolicznościowe przemówienie wygłosiła dyrektorka Gminnej Biblioteki - Bożena Celejewska.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Port Wojenny Gdynia
W dniu 25.10.2004 w Porcie Wojennym w Gdyni odbyła się niecodzienna uroczystość. Niektórych członków Załogi, Dowództwa Floty i Gości Fregaty Rakietowej ORP "Generał Tadeusz Kościuszko" (największa polska jednostka - dar Marynarki USA) udekorowano Odznaką Honorową Okrętu.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...
Konferencja naukowa
W dniu 30.04.2005 Królewski Zwiazek Szlachty Litewskiej zorganizował na Uniwersytecie im. Witolda Wielkiego w Kownie konferencję naukową pod hasłem: "Bajorijos savastis" (Swoistość szlachty), na Breitling replica watches ktorej referat pt:" Kultura szlachecka" wygłosił Andrzej Zygmunt Rola - Stężycki - dyrektor Instytutu Genealogii w Grójcu.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...