01.10.2020
 

Gniazda... Pałace i dwory w Grójeckiem
POKAŻ...

Instytut Genealogii®
Polska Kapituła
Heraldyków i Genealogów

Różanna 4b
26 - 425 Odrzywół
pow. przysuski

tel. 603 633 905
instytut@instytut-genealogii.com.pl

Medale okolicznościowe:- Medal; „Za zasługi dla Miasta i Gminy Działoszyn”
- Medal: „ Za zasługi dla Ziemi Łochowskiej”